Aktuality

Značka kvality SK na AGROKOMPLEXE 2008

| 21-08-2008

 

V dňoch 21 – 25. 08. 2008 sa konal 35. poľnohospodársky a potravinársky veľtrh AGROKOMPLEX 2008 v Nitre. V expozícii Ministerstva pôdohospodárstva SR,  Výskumný ústav potravinársky prezentoval Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín „Značka kvality SK“ spolu s výrobkami, ktoré sú oprávané používať logo značky. V expozícii sa nachádzali vitríny a chladiace pulty, v ktorých si návštevníci mohli prehliadnuť výrobky so „Značkou kvality SK“.

Expozíciu v deň zahájenia navštívila delegácia vedená ministrom pôdohospodárstva SR Stanislavom Becíkom.

 

21. 08 . 2008 bola počas slávnostného večera vystavovateľov v kaštieli Dolná Malanta udelená ministrom pôdohospodárstva SR „Značka kvality SK“ 25 výrobcom na 91 nových výrobkov.

 

Sobota 23. 08. 2008 s prívlastkom „Mliečny deň“ patrila deťom a ich rodičom. Jednotlivé súťaže, ako bola karaoke show, rozpoznávanie príchutí jogurtov, súťaž v kreslení, mini kvíz a iné, moderovala Miška Marienková. O plynulý priebeh tohto dňa sa zaslúžil taktiež Slovenský mliekarenský zväz.

 

V nedeľu mliečne výrobky vystriedali ovocie a zelenina. Cieľom tohto dňa bolo podnietiť rodičov a deti k zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny. Radi by sme touto cestou poďakovali spoločnostiam:

-         KVETOZEL, s.r.o., Veľké Zlievce

-         PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch

-         OVD – Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou

za aktívnu spoluúčasť pri organizovaní tohto dňa a za poskytnutie kvalitného, prvotriedneho ovocia a zeleniny

 

Výrobky so „Značkou kvality SK“ boli zaujímavé pre laickú i odbornú verejnosť. Návštevníkom veľtrhu boli k dispozícii propagačné materiály a informačné brožúry. Na časté otázky návštevníkov odpovedali zamestnanci VÚP a MP SR.

 

Počas celého Agrokomplexu pri pavilóne F Združenie Skalický trdelník predvádzalo v improvizovanéj výrobni pečenie nášho prvého výrobku s Chráneným zemepisným označením. V pondelok sme propagovali v spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom a Cechom brindziarov aj tradičné slovenské mliekarenské výrobky a to hlavne Slovenskú bryndzu, Slovenskú parenicu a Slovenský oštiepok, ktoré už taktiež majú právo používať logo Chráneného zemepisného označenia.

 

Zoznam výrobkov, ktorým bola ZK SK udelená k AX k 2008 uvádzame v prílohe.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)