Aktuality

Zápisnica z Úvodného stretnutia Slovenskej Technologickej Platformy

| 28-06-2007

Výskumný ústav potravinársky za účelom nadviazania užšej spolupráce medzi výskumom a priemyslom s cieľom urýchlenia rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku pripravuje zriadenie Slovenskej technologickej platformy. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. novembra 2006 vo Výskumnom ústave potravinárskom konalo úvodné stretnutie slovenskej technologickej platformy.