Aktuality

48. ročník Agrokomplex Nitra

| 31-08-2023
V dňoch 17. až 20. augusta 2023 sa na Národnom výstavisku Agrokomplex Nitra konal 48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 29-06-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár NPPC VÚP zameraný na nové trendy v potravinárstve, ktorý sa uskutoční v piatok 30.6.2023 o 9,00 h.
viac informácií...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine_predĺženie termínu

| 01-06-2023
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine oznamuje, že v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom
viac informácií...

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

| 22-05-2023
NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 22-05-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.5.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre

| 17-05-2023
Dňa 11. 5. 2023 sa uskutočnila návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre.
viac informácií...

Výzva na realizáciu mesačnej pracovnej stáže

| 17-05-2023
NPPC v spolupráci s Centrom poľnohospodárskeho výskumu v Maďarsku organizuje mesačnú pracovnú stáž v maďarskom Centre poľnohospodárskeho výskumu v Martonvásári.
viac informácií...

Prakticky workshop Modra, Lehnice - pozvánka

| 16-05-2023
Srdečne Vás pozývame na praktické workshopy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.
viac informácií...

Verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC za rok 2022

| 15-05-2023
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2023

| 15-05-2023
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2023, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...