Contacts

Address: Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25
Slovak Republic
Phone: Secretariat: +421 2 502 37 036
Reception: +421 2 502 37 011, +421 905 174 082
Fax:
E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

Phone list of stuffs:

E-mail address shows after pointing on the name of the stuff.
Preset: +421-2-50237 Extension Hotline
Director of the Food Research Institute
Polovka Martin , Ing., PhD. (Director of The Food Research Institute) ( => www ) 036 +421 914 322 092
Managment of the Food Research Institute     @
Matulová Marcela , RNDr. (Secretary for Science) 039 +421 2 502 37 039
+421 914 322 098
Tomesová Stanislava , Mgr. (Project and Finance Manager NPPC-VUP) 031 +421 2 502 37 031
+421 907 469 709
Horváthová Lívia (Secretary) 036 +421 2 502 37 036
Birkuš Zoltán 038 +421 914 322 097
Doležal Otakar 028  
Birkušová Eva, Ing. 011  
Kohút Tomáš 011  
Bureš Vladimír (Administrator - NPPC Worker - IT Department) 098 +421 905 913 817
Department of Chemistry and Food Analysis     @
Tobolková Blanka , Ing., PhD. (Head of Department) 049, 048 +421 2 502 37 049, +421 2 502 37 048
Sadecká Jana , Ing., PhD. (Deputy Head the Department) 097, 003 +421 2 502 37 097; +421 2 502 37 003
Belajová Elena , Ing. 051, 052  
Ciesarová Zuzana , Ing., PhD. 092 +421 911 807 737
Dimitrov Filip , Ing. 099  
Horváthová Jana , Ing. 074  
Jankura Ervín , Ing. 046  
Jelemenská Viera , Ing. 096, 052  
Juríková Ildikó 090  
Kukurová Kristína , Ing., PhD. 091, 002  
Skláršová Božena , Ing., PhD. 072 +421 2 50237 172
Szabová Gabriela 050  
Kopuncová Mária , Ing. , (ML)    
Department of Microbiology, Molecular Biology and Biotechnology     @
Kuchta Tomáš , RNDr., DrSc. (Head of Department) 067 +421 2 502 37 067
Minarovičová Jana , Ing., PhD. (Deputy Head of Department) 056 +421 2 502 37 056
Brežná Barbara, Ing., PhD. 027  
Kaclíková Eva , Ing., CSc. 059  
Koreňová Janka , Ing., PhD. 077  
Lopašovská Janka , Ing. 062  
Piknová Ľubica , RNDr., PhD. 057  
Rešková Zuzana , Mgr., PhD 081, 070  
Stolařová Katarína 060, 062  
Véghová Adriana , Mgr., PhD. 062  
Ženišová Katarína , Ing., PhD. 068  
Čaplová Zuzana , Mgr., PhD. (ML)    
Schwarczová Eva , Ing. (ML)    
Department of Food Composition Data Bank      @
Majerník Štefan, Ing., PhD. (Head of Department) 073 +421 2 502 37 073
Giertlová Anna , Ing. (Deputy Head of Department) 015 +421 2 502 37 015
+421 911 447 276
Bartošová Lenka , RNDr., PhD. 015  
Farbulová Justína 034  
Lichnerová Zuzana , Ing.    
Priščáková Lenka, Ing. 045  
Světlíková Angela , Ing. 019  
Šalgovičová Danka , Ing. 025  
Library . 020, 034  
Food Composition Data Bank 015  
Jantošovičová Silvia, (ML)    
Department of Technology, Innovation and Cooperation with Practice     @
Baxa Stanislav , Bc., Ing., PhD. (Head of Department)   +421 33 647 29 73
+421 907 469 889
Address: Kostolná 7, 900 01 Modra
Blažková Marcela , RNDr.   +421 904 615 846

Galovič Rastislav   +421 914 322 096
Horňáček Peter   +421 914 322 096
Kiss Eugen , Ing.   +421 907 988 683
Kunštek Marek , Ing.   +421 918 138 928
Mlatec Radko   +421 905 812 186
Noskovič Dušan , Ing.    
Noskovičová Katarína   +421 907 469 890
Panghyová Elena, Ing.   +421 907 625 496
Šilhár Stanislav , Doc. Ing., CSc.   + 421 33 647 29 73
+421 914 322 094