English

Cenník analýz a ponukové balíky

bulletCenník analýz 2018 + Ponukové balíky analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty | 04-04-2018

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.

viac informácií...