English

Cenník analýz

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.

Samozrejme, ponuka služieb nie je týmto spôsobom nijako limitovaná a na požiadanie pripravíme na mieru šitú cenovú ponuku pre konkrétneho zákazníka, resp. pomôžeme zorientovať sa v legislatíve či inej oblasti týkajúcej sa kvality a bezpečnosti potravín.


Ponukový balík analýz pre vybrané bioaktívne látky a kontaminanty


Komplexné poradenstvo v oblasti eliminácie akrylamidu


Cenník analytických skúšok a stanovení


Cenník produktov a služieb Potravinovej banky dát


<-- SPÄŤ