English

Aktuality

bulletProjekt H2020 NANOFEED – Nanotechnologie vo výžive hospodárskych zvierat | 29-11-2019

V júni a októbri 2019, trinásť výskumníkov NPPC absolvovalo výmenný pracovný pobyt v rámci projektu H2020 NANOFEED na pracovisku InoCure s.r.o. (Praha).


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 28-11-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok 2.decembra 2019 o 9,30 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bullet„Jedli sme za komunistov chutnejšie?“ | 22-11-2019

V Denníku N vyšiel článok na tému „Jedli sme za komunistov chutnejšie?“ V ankete medzi inými odpovedal aj zástupca generálneho riaditeľa NPPC doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.


viac informácií...

bulletNPPC získalo certifikát ISO 9001:2015 v oblasti riadenia výskumu, vývoja a inovácií | 14-11-2019

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum získalo CERTIFIKÁT, ktorý deklaruje, že spoločnosť NPPC zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Riadenie vedeckovýskumnej činnosti a inovácií v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva


viac informácií...

bulletTRENDY v potravinárstve 2/2019 | 08-11-2019

V týchto dňoch vychádza nové číslo časopisu TRENDY v potravinárstve 2/2019. Prináša sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, a informácie o riešených projektoch.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 06-11-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 8. novembra 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bulletTvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky | 09-10-2019

Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00.
Po tomto termíne dotazník nebude možné odoslať.

Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty.
Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!!


bulletHOVORME O JEDLE 2019 - súťažno-vzdelávací projekt pre ZŠ | 07-10-2019

V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 sa uskutoční 7. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu HOVORME O JEDLE 2019, ktorý je určený pre všetky základné školy so sídlom na území Slovenskej republiky. Pracovníci NPPC-VÚP sa už siedmy rok ako odborní hodnotitelia podieľajú na úspešnom priebehu tohto súťažno-vzdelávacieho projektu.


viac informácií...

bulletAGROFILM 2019 - výsledky filmového festivalu | 07-10-2019

Podľa divákov, návštevníkov sprievodných podujatí a vzácnych hostí bol 35. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta.


viac informácií...

bulletPracovníci NPPC-VÚP si prevzali certifikát na poradenstvo | 01-10-2019

Na stretnutí projektového tímu, ktoré prebehlo v dňoch 25.-27.9.2019 v Selenči (Srbsko) si pracovníci NPPC-VÚP prevzali certifikát umožňujúci vykonávanie odborného poradenstva v rámci projektu "Inovácie v eko potravinárskych systémoch pre udržateľnú produkciu a bezpečné životné prostredie"


viac informácií...