English

Spolupráca s praxou

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

 

Odbor chémie a analýzy potravín

Domáca spolupráca

Medzinárodná spolupráca

 

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií

V rámci štátneho projektu výskumu a vývoja aktívne spolupracujeme s malými a strednými podnikmi potravinárskeho priemyslu. Spolupráca je z hľadiska hygieny výroby potravín, nastavenie bezpečnej doby skladovania výrobkov ako aj kontrola obchodnej sterility výrobkov.

 

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou

Viac o spolupráci - TU


<-- SPÄŤ