English

Adresa národného kontaktného miesta SR pre Codex Alimentarius

Ing. Zuzana Bírošová, CSc.
Kontaktné miesto SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Tel: +42 1 2 59266 572
Fax: +42 1 2 59266 704
E-mail: zuzana.birosova@land.gov.sk;
katarina.janekova@land.gov.sk
codex@vup.sk
Webstránka : www.vup.sk

Sekretariát Codex Alimentarius pre Slovenskú republiku:

Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O. Box 25
824 75 Bratislava 26

Kontaktná osoba:
Ing. Danka Šalgovičová

Tel: +421-2-50237225
Fax: +421-2-55571417
E-mail: codex@vup.sk


<-- SPÄŤ