English

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov

KACLÍKOVÁ, E. – SIEKEL, P. – MINAROVIČOVÁ, J. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:
Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách. (A kit of chemicals for detection of allergens in food.)
[Zverejnená prihláška úžitkového vzoru.] SK 19-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
Dátum podania prihlášky: 22.2.2016.
Dátum zverejnenia prihlášky 3.1.2017 (Vestník ÚPV SR č. 1/2017).
 


ŠILHÁR, S. – BLAŽKOVÁ, M. – KUNŠTEK, M. – KISS, E. – KRASŇANSKÝ, L.:
Hroznové okyslovadlo. (Sour of grape.)
[Zverejnená patentová prihláška.] SK 5002-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
Dátum podania prihlášky: 2.2.2016.
Dátum zverejnenia prihlášky 2.8.2017 (Vestník ÚPV SR č. 8/2017).
 


ŠILHÁR, S. – BLAŽKOVÁ, M. – KUNŠTEK, M. – KISS, E. – PANGHYOVÁ, E.:
Spôsob prípravy koncentrátu prírodných kyselín z hrozna. (Metods making natural acid concentrate of grape.)
[Zverejnená patentová prihláška.] SK 5001-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
Dátum podania prihlášky: 2.2.2016.
Dátum zverejnenia prihlášky 2.8.2017 (Vestník ÚPV SR č. 8/2017).
 


ŠILHÁR, S. – PANGHYOVÁ, E. – BLAŽKOVÁ, M. – KISS, E. – KUNŠTEK, M.:
Jablková plnka s príchuťou arónie čiernoplodej. (Apple stuffing flavoured black chokeberry.)
[Zverejnená prihláška úžitkového vzoru.] SK 5026-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
Prihlasovateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
Dátum podania prihlášky: 2.5.2016.
Dátum zverejnenia prihlášky 3.1.2017 (Vestník ÚPV SR č. 1/2017), úžitkový vzor SK 7832, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3.7.2017 (Vestník ÚPV SR č. 7/2017), dátum zápisu a sprístupnenia verejnosti 22.5.2017.
 


 


<-- SPÄŤ