English

Pracoviská ústavu

Úsek riaditeľa

Zástupkyňa riaditeľa, Vedecká tajomníčka: RNDr. Marcela Matulová
tel: 0914 322 098
e-mail: marcela.matulova@nppc.sk
Projektová a finančná manažérka NPPC - VÚP: Mgr. Stanislava Tomesová
tel: 02/502 37 031
0907 469 709
e-mail: stanislava.tomesova@nppc.sk
sekretariát: Ľudmila Privitzerová
tel: 02/502 37 036
e-mail: ludmila.privitzerova@nppc.sk

<-- SPÄŤ