English

Kontakty

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Vedúca oddelenia: Ing. Šalgovičová Danka
tel: 02/55566112
e-mail: salgovicova@vup.sk
Zástupca vedúceho oddelenia: Ing. Pasiar Vladimír
tel: 02/55566112
e-mail: pasiar@vup.sk
MD: Jantošovičová Silvia
tel:
e-mail: jantosovicova@vup.sk
Pracovníci oddelenia: Ing. Světlíková Angela, Ing. Giertlová Anna, RNDr. Bartošová Lenka, PhD.,
Farbulová Justína, prízemie Knižnica, banka dát Potravinová

Potravinová banka dát