English

Kontakty

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Vedúca odboru: Ing. Šalgovičová Danka
tel:
e-mail: salgovicova@vup.sk
Zástupca vedúceho odboru: Ing. Pasiar Vladimír
tel: 0911 447 276
e-mail: pasiar@vup.sk
MD: Jantošovičová Silvia
tel:
e-mail: jantosovicova@vup.sk
PracovnĂ­ci oddelenia: Ing. Světlíková Angela, Ing. Giertlová Anna, RNDr. Bartošová Lenka, PhD.,
Farbulová Justína, prízemie Knižnica, banka dát Potravinová

Potravinová banka dát


<-- SPÄŤ