English

Kontakty

Odbor chémie a analýzy potravín

Vedúci odboru: Ing. Polovka Martin, PhD.
tel: 0914 322 092
e-mail: polovka@vup.sk
Zástupca vedúceho odboru: Ing. Kolek Emil, PhD.
tel:
e-mail: kolek@vup.sk
MD: Ing. Kaňuchová - Pátková Jaroslava, PhD.
tel:
e-mail:
PracovnĂ­ci oddelenia: Ing. Tobolková Blanka, PhD., Ing. Skláršová Božena, PhD., Ing. Belajová Elena, Ing. Jankura Ervín, Ing. Horváthová Jana, Ing. Sadecká Jana, PhD., Ing. Kukurová Kristína, PhD., Ing. Daško Ľubomír, PhD., Ing. Kopuncová Mária, Ing. Jelemenská Viera, Ing. Ciesarová Zuzana, CSc.,
Szabová Gabriela, Juríková Ildikó
Činnosť Oddelenia chémie a analýzy potravín je orientovaná do nasledujúcich ťažiskových oblastí:
 1. Rozvoj analytických metód na stanovenie cudzorodých a prírodných toxických látok:
  • vývoj metód analýzy niektorých prírodných a cudzorodých látok toxického charakteru za účelom kontroly ich obsahu v potravinárskych surovinách a výrobkoch
  • výskum minimalizácie obsahu cudzorodých látok v procesoch výroby a skladovania potravín
  • pomoc potravinárskej praxi vo forme náročných servisných analýz a odborného poradenstva
 1. Rozvoj analýzy prírodných a aditívnych látok:
  • vypracovanie analytických metód na stanovenie niektorých dôležitých prírodných zložiek potravín (uhľohydráty, chuťové a vonné látky a pod.) a aditívnych látok (syntetické sladidlá, konzervačné látky a i.)
  • budovanie rozsiahlej databanky plynovochromatografických retenčných indexov a hmotnostných spektier chuťových a vonných látok ako nástroja pre ich identifikáciu
  • zabezpečenie akreditovaných skúšok na prírodné a aditívne látky v potravinách pre účely kontroly kvality potravinárskych výrobkov
  • výskum optimálneho využívania aditívnych látok v požívatinách
  • pomoc pri kontrole čistoty a špecifikáciách nových aditívnych látok a vo forme odborných konzultácií
 1. Výskumné aktivity
  • eliminácia a minimalizácia toxických komponentov, vznikajúcich v potravinách (akrylamid, furán) v procese ich spracovania
  • vplyv niektorých technologických operácií na vybrané zložky potravín
  • analytické metódy stanovenia a špecifikácia identity a čistoty potravinárskych aditívnych látok
  • minimalizácia prieniku cudzorodých látok do potravín
  • optimalizácia výživy obyvateľstva
  • systém hodnotenia aditívnych látok v potravinárstve
  • medzinárodné odporúčané metódy analýzy aditívnych látok v požívatinách
  • program minimalizácie záťaže obyvateľstva potravinovými kontaminantami z výživy
  • znižovanie a optimalizácia energetickej hodnoty potravín
  • metódy kontroly použitia aditívnych látok, pravosti a falšovania potravín
  • hodnotenie a analýza prírodných toxických a antinutričných látok v surovinách a potravinách
  • výskum zameraný na sledovanie zmien antioxidačnej aktivity ?-ožiarených kulinárskych bylín a korenia pomocou UV-VIS spektroskopie
  • výskum zameraný na sledovanie účinkov ionizujúceho žiarenia na potravinovú matricu pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR)
  • geografická a druhová autentifikácia vín a syrov pomocou elementárnej analýzy dát
  • charakterizácia stabilizačných a antioxidačných stavov potravín a biosystémov pomocou EPR a UV-VIS
 1. Medzinárodná spolupráca:
  • riešia sa medzinárodné projekty na špecifikáciu identifikačných parametrov pre plynovú chromatografiu (GC/MS) prírodných aromatických zložiek
  • pracovisko sa zapája do medzinárodných testov spôsobilosti organizovaných v rámci GEMS/Food FAO/WHO, FAPAS a pod.
  • bilaterálna a viacstranná spolupráca s krajinami EÚ a Višegrádskej skupiny pri harmonizácii metód kontroly potravín podľa požiadaviek EÚ
  • účasť na projektoch 6. rámcového programu EU
  • projekt bilaterálnej vedeckej spolupráce zameranej na charakterizáciu antioxidačných vlastností potravín, prírodných a biologicky aktívnych zložiek, financovaný APVV
  • účasť na tvorbe a riešení projektov 7. rámcového programu EU
 1. Služby oddelenia:

 


<-- SPÄŤ