English

Kontakty

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC: Ing. Martin Polovka, PhD.
tel: 0914 322 092
e-mail:
Zástupca GR NPPC, námestník pre vedu a výskum NPPC: doc. RNDr. Siekel Peter, CSc.
tel: 0914 322 090
e-mail: siekel@vup.sk, siekel@nppc.sk

<-- SPÄŤ