English

Pracoviská ústavu

NPPC - Odbor hospod. správy a služieb - pracovníci s pôsobiskom vo VÚP

Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor inform. technológií: Vladimír Bureš
tel:
e-mail: bures@vup.sk
Vedúca ubytovne Modra: Tatiana Dobáková
tel: 033/647 29 74
e-mail: dobakova@vup.sk
Pracovníci oddelenia: Ing. Vladimír Zvonár,
Anna Machalová, Božena Hájičková, Helena Mašková, Jarmila Štefaničková, Mária Búziková, Otakar Doležal, Tomáš Kohút, Zoltán Birkuš, Zuzana Štefunková

<-- SPÄŤ