English

Pracoviská ústavu

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Riaditeľka VÚP: Ing. Zuzana Nouzovská
tel: 0905 511 570
e-mail: nouzovska@vup.sk
Zástupca GR NPPC, námestník pre vedu a výskum NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
tel: 0914 322 090
e-mail: siekel@vup.sk, siekel@nppc.sk