English

Pracoviská ústavu

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC: Ing. Polovka Martin, PhD.
tel: 0914 322 092
e-mail: polovka@vup.sk

<-- SPÄŤ