English

Poloprevádzkový objekt

Výskumný ústav potravinársky
Biocentrum Modra

Fermentačná časť

Fermentačná časť
Kancelárie


Laboratóriá
Separačná časť

Separačná časť

<-- SPÄŤ