English

Veda a výskum

Riešenie výskumných úloh:

Rozvoj progresívnych metód a postupov pre zabezpečenie procesu kontinuálneho zvyšovania kvality a bezpečnosti vo výrobe a kontrole potravín

ČÚ05: Štúdium procesov eliminácie kontaminujúcich látok z potravín
VE03: Využitie selektívnej adsorpcie na odstraňovanie mikromnožstiev pesticídov a veterinárnych liečiv z kvapalných potravín
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Šilhár Stanislav, CSc.

ČÚ09: Štúdium postupov stabilizácie izolátov antioxidantov z rastlinných matríc
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Máriássyová Magda, CSc.

ČÚ10: Biotechnologické spôsoby produkcie funkčných zložiek potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Panghyová Elena

ČÚ11: Optimalizácia sanitačných postupov a zvýšenie mikrobiálnej bezpečnosti vo výrobe tradičných potravín u malých a stredných výrobcov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koreňová Janka

APVV Projekt

Štúdium interakcie oxidačných produktov lipidov s DNA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sirotová Ľudmila

Riešenie účelových činností:

Politika Kvality

Zbierka potravinárskych mikroorganizmov


<-- SPÄŤ