English

Informácie podľa § 136

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 19-11-2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

<-- SPÄŤ