English

Informácie podľa § 136

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 23-09-2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

<-- SPÄŤ