English

Neaktuálne verejné obstarávania

bulletVýzva na účasť v elektronickej aukcii na obstaranie kancelárskeho papiera | 21-04-2011

Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava

Výzva na účasť v elektronickej aukcii na obstaranie kancelárskeho papiera

Dovoľujeme si vás upozorniť na elektronickú aukciu na kúpu kancelárskeho papiera,
ktorú nájdete na webovej stránke www.eaukcie.sk/vup
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

<-- SPÄŤ