English

Aktuality

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 24-11-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Strategické partnerstvo na kvalitu dát (pilotný projekt) Grant GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA
Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o charakterizácii bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód

viac informácií...

bulletNové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2017 | 30-10-2017
Trendy v potravinárstve 2/2017 prinášajú sériu odborných článkov zameraných
na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu
na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 23-10-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Eugen Kiss – Ing. Marek Kunštek a kol.: Význam inovácií pre rozvoj výroby farmárskych potravín v SR /Naše miesto v ňom/


viac informácií...

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 04-10-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.: Predstavujeme projekt APVV DS-2016-0020 Dunajská stratégia: Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom

Ing. Kristína Kukurová, PhD. - Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – Ing. Viera Jelemenská: Tvorba procesných kontaminantov počas tepelného spracovania nových druhov cereálnych výrobkov s obsahom rakytníka rešetliakového

dr. Gabriela Zięć (Agricultural University in Cracow, Faculty of Food Technology): Quality and Nutritional Value of Gluten Free Breads Supplementation - Summary of Studies in Slovakia

viac informácií...

bulletNPPC v spolupráci s Nadáciou Tesco a pod záštitou MPRV SR realizuje 4. ročník grantovej schémy "Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie". | 27-09-2017
Cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešným dodávateľom pre obchod.
viac informácií...

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 22-09-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 06. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Detekcia Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách molekulárno-biologickými metódami

Ing. Eva Kaclíková, CSc. – Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Genómová variabilita Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...

bulletTrendy v potravinárstve 1/2017 | 27-06-2017
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2017.
viac informácií...

bulletImpact Factor vedeckého časopisu JFNR opäť vzrástol | 27-06-2017
Vedecký časopis Journal of Food and Nutrition Research, ktorý vydáva NPPC - Výskumný ústav potravinársky, každým rokom zvyšuje svoju prestíž, o čom svedčí opätovné zvýšenie IF za rok 2016 na 1,950 (IF za rok 2015 bol 1,676).

5-Year Impact Factor:
1.577 (2016)
1.133 (2015)
0.721 (2014)

bulletTrendy v potravinárstve 2/2016 | 20-12-2016
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve
viac informácií...

bulletDokument Bezpečné a chutné potraviny | 15-11-2016
Pozrite si televízny dokument, ktorý bol natočený na našom pracovisku NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a bol odvysielaný v rámci relácie Spektrum vedy v RTVS.
Garantom vedecko-populárneho dokumentu je doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Nitra - Lužianky.

viac informácií...