English

Aktuality

bulletSlovenská bryndza | 04-04-2008
Dnes o polnoci uplynie 6-mesačná lehota na zasielanie námietok voči registrácii Slovenskej bryndze ako chráneného zemepisného označenie. Pokiaľ žiadna z členských alebo tretích krajín nezašle námietku, bude už len otázkou času, kedy Európska komisia vydá nariadenie, ktorým Slovenskú bryndzu zapíše do registra chránených označení.

bulletRegistrácie chránených označení – MAREC 2008 | 31-03-2008

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MAREC 2008 | 31-03-2008

bulletZhodnotenie workshopu „Veda pre prax“. | 27-03-2008
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku zorganizovalo dňa 27.3.2008 workshop „Veda pre prax“.
viac informácií...

bulletOdborné posudzovanie projektov v rámci sektorového operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ | 26-03-2008
V zmysle schváleného sektorového operačného plánu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a pravidiel pre vypracúvanie projektov, je Výskumný ústav potravinársky oprávnený vykonávať odborné posudzovanie v oblasti hodnotenia inovácií výrobkov a inovatívnosti výroby.
viac informácií...

bulletWorkshop „Veda pre prax“ | 25-03-2008
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku Vás pozýva na WORKSHOP „Veda pre prax“. Stretnutie sa uskutoční dňa 27. marca 2008 o 13.00 hod. vo VÚP - Biocentrum, Kostolná 7, 900 01 Modra.
viac informácií...

bulletSALIMA 2008 – Brno, Česká republika | 18-03-2008
Foto
V dňoch 4. – 7. marca 2008 sa v Českej republike v Brne uskutočnil jeden z najvýznamnejších potravinárskych veľtrhov v strednej Európe - SALIMA. Jednalo sa o prezentáciu širokého spektra odborov viac či menej viazaných na potravinársky priemysel.
viac informácií...

bulletSlovenskí a českí spracovatelia mäsa dospeli k dohode | 05-03-2008
Dohoda sa viaže na spoločný postup pri prihlasovaní tradičných špecialít v Bruseli.
Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) a Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) sa dohodli na spoločnom postupe pri prihlasovaní „Zaručených tradičných špecialít“ v Bruseli.
V prvom rade ide o zhodu pri výrobku Liptovská saláma, pričom rozpracovaný je aj výrobok Lovecká saláma. Spoločný postup sa bude predbežne uplatňovať aj pri výrobkoch Spišské párky a Špekačky.
Na základe záverov stretnutí zástupcov výrobcov SR a ČR z procesu prihlasovania boli stiahnuté výrobky : Šunková saláma, Nitran, Strážovská saláma, Ipeľská klobása, Inovecká trvanlivá saláma, Bravčová domáca klobása.

bulletRegistrácie chránených označení – FEBRUÁR 2008 | 29-02-2008

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – FEBRUÁR 2008 | 29-02-2008
Radicchio di Chioggia (OJ C 41 15.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o druh čakanky. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 15.8.2008.
Pizza Napoletana (OJ C 40 14.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o pizzu. Tento výrobok sa uchádza o označenie zaručená tradičná špecialita (ZTŠ). Termín ukončenia námietkového konania: 14.8.2008.