English

Aktuality

bulletZnačka kvality SK na AGROKOMPLEXE 2008 | 21-08-2008

bulletSlávnostné udeľovanie Značky kvality SK | 21-08-2008

bulletDočkali sme sa registrácie SLOVENSKEJ BRYNDZE – chráneného zemepisného označenia! | 17-07-2008
Dnes bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.
Týmto nariadením, ktoré nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, bude môcť byť označovaný logom Chránené zemepisné označenie tretí slovenský výrobok „Slovenská bryndza“.

bulletSlovenský oštiepok – zasielanie námietok v rámci EÚ ukončené | 20-06-2008
Včera 19. 6. 2008 bol posledný deň, kedy mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenského oštiepku“. Teraz nám zostáva len čakať, či nám Európska komisia v najbližšom čase zašle vznesené námietky. Ak sa tak nestane, znamená to že EK neboli doručené žiadne námietky a bude len otázkou času, kedy bude „Slovenský oštiepok“ nariadením Komisie zapísaný do registra chránených označení vedeného EK ako chránené zemepisné označenie.

bulletVýzva a Zásady posudzovania a udeľovania "ZK SK" | 30-05-2008
V týchto dňoch bola na internetovej stránke MP SR zverejnená výzva na prihlasovanie výrobkov na udelenie „Značky kvality SK“ spolu s novými zásadami v súlade s modernými požiadavkami rezortu a v súlade s novou legislatívou.
viac informácií...

bulletVýskumný ústav potravinársky prevzal štafetu | 19-05-2008
Foto
V dňoch 15.-17.5.2008 sa uskutočnil 4. ročník CEFood kongres – Central European Congres on Food v Cavtate v Chorvátsku.
viac informácií...

bulletVýročná správa VÚP za rok 2007 | 14-05-2008
Dňa 13.05.2008 bola zverejnená výročná správa Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2007 a umiestnená v sekcií Dokumenty.

bulletPozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007 | 14-05-2008

bulletSlovenská parenica - ukončenie námietkového konania v rámci EÚ | 28-04-2008
V piatok 25.4. uplynula 6-mesačná lehota, počas ktorých mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenskej parenice“. Ak nám Európska komisia nezašle v najbližšom čase vznesené námietky, znamená to, že námietky neboli zaslané a je len otázkou času kedy bude „Slovenská parenica“ nariadením Komisie zapísaná do registra chránených označení ako chránené zemepisné označenie.

bulletPlán činnosti CEPV na rok 2008 | 08-04-2008