English

Aktuality

bulletAgrokomplex 2009 z pohľadu Výskumného ústavu potravinárskeho | 25-08-2009

bulletSlovenskí výskumníci majú už akrylamid pod kontrolou | 06-08-2009

bulletMedzinárodná konferencia - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov | 02-06-2009

bulletTitul CENTRUM EXCELENTNOSTI pre Výskumný ústav potravinársky, Bratislava | 29-05-2009

bulletPozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008 | 22-05-2009
Pozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008
viac informácií...

bulletEurópska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE | 20-05-2009
Európska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE
viac informácií...

bulletMEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov | 18-05-2009
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

viac informácií...

bulletODBORNÝ SEMINÁR - "NANOČASTICE – ICH SPRÁVANIE SA V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMOCH A VYUŽITIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH" | 12-02-2009
Seminár sa bude konať dňa 27. 02. 2009 o 8,30 hod.
viac informácií...

bulletKONTRAKT č. 5200/2008-620 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave | 28-01-2009

bulletPROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE | 24-11-2008
PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE
viac informácií...