English

Aktuality

bullet28. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania | 15-03-2007
Na 28. zasadnutí Kódexového výboru CC MAS sa zúčastnilo 155 delegátov a pozorovateľov reprezentujúcich 54 členských krajín CA, jednu pozorovateľskú krajinu, jednu členskú organizáciu (EÚ) a 9 medzinárodných organizácií. Predsedajúcim zasadnutia bol Prof. Péter Biács z Korvínovej univerzity v Budapešti, spolupredsedom Prof. Pál Molnár z Univerzity v Szegede. Pred otvorením rokovania delegáti minútou ticha uctili pamiatku Dr. Horowitza, ktorý sa v 90-tych rokoch významne podieľal na práci CC MAS a tvorbe legislatívnych noriem z oblasti štatistiky a vyhodnocovania neistôt merania.
viac informácií...

bulletTrendy v potravinárstve
Vážení návštevníci stránok nášho ústavu,

o niekoľko dní vyjde nové číslo Trendov v potravinárstve. V predstihu si môžete pozrieť jeho pracovnú verziu.
viac informácií...

bulletNPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odovzdala NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu.
viac informácií...

bulletPosudzovanie inovatívnosti projektov
NPPC- VUP a NPPC-TSUP sú kompetentnými organizáciami pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Bližšie info v prílohe.
viac informácií...

bulletWebová stránka projektu CEx II.
Pozrite si webovú stránku projektu "Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách"
viac informácií...

bulletVzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín"
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín „


viac informácií...