English

Aktuality

bulletNPPC v relácii RTVS | 28-01-2014
NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.


viac informácií...

bulletKontakty na organizácie NPPC | 21-01-2014

bulletVÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra | 17-01-2014
Nové logo
Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo:
887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.


viac informácií...

bulletKONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR | 19-12-2013
Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR | 18-12-2013

bullet50%-ná zľava na softvér Alimenta! | 01-07-2013

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2012 | 02-05-2013

bulletKONTRAKT č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym pre rok 2013 | 11-01-2013

bulletDodatok č. 1 - 1210/2011/530/MPRV SR/D1 ku Kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym | 20-12-2012

bulletPonuka prebytočného hnuteľného majetok štátu v správe VÚP | 11-12-2012