English

Aktuality

bulletPracovníci NPPC-VÚP v Televíznych novinách Markízy | 24-07-2014
Naši pracovníci sa v reportáži vyjadrujú k téme funkčné potraviny
viac informácií...

bulletPoskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | 09-07-2014
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

viac informácií...

bulletPracovníci VÚP-NPPC v relácii Reflex | 13-06-2014
V relácii Reflex sa pracovníci VÚP - NPPC vyjadrili ku kvalite predloženej vzorky chleba.
viac informácií...

bulletVýročná správa 2013 | 09-04-2014

bulletPrezentácia VÚP-NPPC na výstave Danubius Gastro 2014 | 25-03-2014
VÚP sa na výstave Danubius Gastro prvý krát prezentoval pod hlavičkou NPPC.
viac informácií...

bulletNPPC v relácii RTVS | 28-01-2014
NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.


viac informácií...

bulletKontakty na organizácie NPPC | 21-01-2014

bulletVÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra | 17-01-2014
Nové logo
Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo:
887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.


viac informácií...

bulletKONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR | 19-12-2013
Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR | 18-12-2013