English

Aktuality

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2011 | 30-03-2012

bulletDeň otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV) | 12-03-2012

bulletDeň otvorených dverí pre odbornú verejnosť – výskumné inštitúcie, univerzity a potravinárske subjekty z výrobnej praxe - 27. februára 2012 | 06-02-2012

bullet11th International Postgraduate Course on the Production and Use of Food Composition Data in Nutrition, 7-17 October 2012, Gebze-Kocaeli, Turkey | 03-02-2012

bulletKontrakt č. 1210/2011 – 530/MPRV SR | 31-01-2012

bulletDODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 359 /2010-530-K | 21-12-2011

bulletVyhodnotenie projektu PVV-0602-07 “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach” | 16-12-2011
Dňa 16.12.2011 nám Agentúra pre podporu výskumu a vývoja oznámila, projekt PVV-0602-07 s názvom “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”, ktorý bol riešený v našej organizácii v rokoch 2008-2011 bol vyhodnotený ako projekt s vynikajúcou úrovňou riešenia. To dokumentuje vysokú vedeckú, personálnu, prístrojovú a metodickú úroveň kolektívu, ktorý riešil túto zložitú a i z celosvetového hľadiska mimoriadne obtiažnu a unikátnu problematiku v zložení prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný riešiteľ) Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Alena Bednáriková, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD., Ing. Martin Polovka, PhD. a p. Ildikó Juríková.

bulletŠkolenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Užhorode | 28-11-2011

bulletÚspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií | 23-11-2011
Úspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií
viac informácií...

bulletCena za najlepšiu posterovú prezentáciu na EUROFOODCHEM XVI | 26-09-2011