English

Aktuality

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

bulletSemináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“ | 14-08-2014

bulletPonuka kurzov - 1. ročník grantovej schémy TESCO | 14-08-2014
Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou NPPC 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.

viac informácií...

bulletPracovníci NPPC-VÚP v Televíznych novinách Markízy | 24-07-2014
Naši pracovníci sa v reportáži vyjadrujú k téme funkčné potraviny
viac informácií...

bulletPoskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | 09-07-2014
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

viac informácií...

bulletPracovníci VÚP-NPPC v relácii Reflex | 13-06-2014
V relácii Reflex sa pracovníci VÚP - NPPC vyjadrili ku kvalite predloženej vzorky chleba.
viac informácií...

bulletVýročná správa 2013 | 09-04-2014

bulletPrezentácia VÚP-NPPC na výstave Danubius Gastro 2014 | 25-03-2014
VÚP sa na výstave Danubius Gastro prvý krát prezentoval pod hlavičkou NPPC.
viac informácií...

bulletNPPC v relácii RTVS | 28-01-2014
NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.


viac informácií...

bulletKontakty na organizácie NPPC | 21-01-2014