English

Aktuality

bulletVedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804 | 11-09-2015
Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“, ktorý pravidelne od roku 2006 vydáva Výskumný ústav potravinársky dosiahol významný úspech, keď podľa kritérií stanovených americkou spoločnosťou Thomson Reuters dosiahol za rok 2014 Impact factor (IF) 0,804 (v roku 2013 bol IF 0,444).

Viac v prílohe:
viac informácií...

bulletPosudzovanie inovatívnosti projektov | 23-07-2015

bulletÚvodné kurzy pre mladých, malých a rodinných farmárov  v rámci 2. ročníka Grantu nadácie Tesco / Vyrábaj farmársku potravinu, napíš vlastný projekt / | 15-06-2015

bulletSEMINÁR ORGANIZOVANÝ K UKONČENIU CEX III. | 15-06-2015
Dňa 9.06.2015 sa uskutočnil seminár k ukončeniu projektu "Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín" - CEX III.

Bližšie o podujatí v prílohách a na stránke:
http://www.vup.sk/index.php?mainID=174&navID=173

viac informácií...

bulletVýročná správa NPPC 2014 | 21-04-2015
Výročná správa o činnosti NPPC za rok 2014
viac informácií...

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR | 25-03-2015
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015
viac informácií...

bulletÚstavné semináre 2015 | 09-02-2015
V prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2015.
viac informácií...

bulletKontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR | 27-01-2015
Kontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015


viac informácií...

bulletPonuka seminárov - vzdelávacia aktivita | 18-12-2014
Informačno-vzdelávacia aktivita poskytujúca vinohradníkom a vinárom základné informácie o platnej legislatíve, možnostiach výrobkovej a technologickej inovácie a komplexného využitia hrozna ako suroviny pre výrobu nápojov, koncentrátov atď ...
viac informácií...

bulletVystúpenie riaditeľa NPPC - VÚP v televízii TA3 na tému EUROPROJEKTY VÚP | 12-11-2014
Riaditeľ NPPC - VÚP Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. informoval v relácii EUROSKOP o úspešnom zapojení ústavu do projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
viac informácií...