English

Aktuality

bulletVedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804 | 11-09-2015

Impact factor ako bibliometrický indikátor bol vypracovaný v Institute for Scientific Information vo Philadelphii na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. IF predstavuje zásadný a nenahraditeľný nástroj pre hodnotenie kvality časopisov na základe citovanosti. Slúži ako meradlo dosahu a prínosu vedeckého časopisu a je jednoznačne jedným z najviditeľnejších a najobjektívnejších výstupov práce vedeckých pracovníkov. Časopis JFNR je zaradený do najvýznamnejších svetových databáz (WoS, SCOPUS, CCC) a zverejňuje originálne výsledky výskumu, najmä slovenských vedcov, v oblasti potravinárskych vied. Od začiatku vydávania v roku 2006 až do konca roku 2014 bolo v časopise publikovaných 258 vedeckých článkov. Pod 70 z nich sa podpísali ako autori, resp. spoluautori pracovníci VÚP, čo predstavuje 27,13 % z celkového počtu príspevkov. Dosiahnuté úspechy sú dielom zodpovedného prístupu a precízneho výberu zverejnených článkov členmi redakčnej rady na čele s RNDr. Tomášom Kuchtom, DrSc., editora – Ing. Lichnerovej a tiež celého tímu posudzovateľov.

 

Journal Citation Reports®, Thomson Reuters

Impact Factor:              5-Year Impact Factor:
0.804 (2014)                   0.721 (2014)
0.444 (2013)                   0.687 (2013)
0.600 (2012)                   0,570 (2012)


<-- SPÄŤ