English

Aktuality

bulletNPPC – VÚP je partnerom nového projektu podporeného z prostriedkov Visegrádskeho fondu | 17-07-2019

Na pozvanie združenia Ekoagri Centra Selenča (Srbsko) ktorý pôsobí ako koordinátor projektu podporeného z prostriedkov Visegrádskeho fondu InoEcoModel 21910376 - Innovations in eco-food systems for sustainable production and safety environment sa v Selenči dňa 12.7.2019 uskutočnila úvodná konferencia projektu, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia NPPC – VÚP.


viac informácií...

bulletSlovensko – Srbská spolupráca | 15-07-2019

V termíne 8. - 12.7.2019 sa uskutočnil „kick-off meeting“ – úvodné stretnutie bilaterálnej slovensko-srbskej spolupráce v rámci projektu SK-SRB-18-035 „Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale“ na pracovisku Ústavu potravinárskych technológií FINS v Novom Sade v Srbsku.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 24-06-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28. júna 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bulletNové trendy vo výskume potravín | 18-06-2019

Dňa 17.06.2019 v relácii RTVS Veda, výskum, objavy, ktorú pravidelne vysiela rádio Regina, bol odvysielaný rozhovor na tému "Nové trendy vo výskume potravín". Rozhovor poskytol riaditeľ NPPC - VÚP Ing. Martin Polovka, PhD.


viac informácií...

bulletVýživové údaje v praxi | 13-06-2019

Dňa 11. júna 2019 sa v NPPC - Výskumnom ústave potravinárskom Bratislava uskutočnil seminár s názvom "Výživové údaje v praxi", na ktorom s prednáškami vystúpili Ing. Anna Giertlová a RNDr. Lenka Bartošová, PhD.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 28-05-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 31.mája 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bulletVerejný odpočet činnosti NPPC za rok 2018 | 17-05-2019

Pozývame Vás na verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10,00 hod. v priestoroch NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.


viac informácií...

bulletVýživové údaje v praxi - seminár | 16-05-2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár s názvom "Výživové údaje v praxi", ktorý sa uskutoční dňa 11. júna 2019 o 9,00 hodine v zasadačke NPPC-VÚP Bratislava.


viac informácií...

bulletOpustil nás Ing. Alexander Szokolay, DrSc. | 09-05-2019
Foto

NPPC-VÚP Bratislava s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 13.apríla 2019 vo veku 93 rokov zomrel bývalý riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Ing. Alexander Szokolay, DrSc.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 23-04-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.apríla 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...