Vedecký časopis - archív

9 1970

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1970

Brichta, K. - Horváth, F.
Mechanizácia a čiastočná automatizácia pri zmrazovaní ovocia a zeleniny v zmrazovacích ohradách
Bulletin potravinárskeho výskumu, 9, 1970, č. 3, s. 25-32



Súhrn: Mechanizácia a čiastočná automatizácia pri zmrazovaní ovocia a zeleniny v zmrazovacích ohradách

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19703s0_3.pdf (PDF, 497.53 Kb, 190x)