Vedecký časopis - archív

5 1966

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1966

Janko, K.
Niektoré skúsenosti s pokusným zavedením automatizácie v potravinárskej výrobe
Bulletin potravinárskeho výskumu, 5, 1966, č. 4, s. 61-73



Súhrn: Niektoré skúsenosti s pokusným zavedením automatizácie v potravinárskej výrobe

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19664s0_7.pdf (PDF, 1.1 Mb, 149x)