Vedecký časopis - archív

40 2001

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 2001

KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - SVĚTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.
Vyhodnotenie výsledkov Čiastkového monitorovacieho systému \"Cudzorodé látky v potravinách a krmivách\"
Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 1, s. 63-72Súhrn: Vyhodnotenie výsledkov Čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách"

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2001-1-s063-072-krizova.pdf (PDF, 52.59 Kb, 859x)