Vedecký časopis - archív

4 1965

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1965

Švábenský, O.
Retence vitaminů při výrobě polotovarů a hotových jídel
Bulletin potravinárskeho výskumu, 4, 1965, č. 3, s. 81-83Súhrn: Retence vitaminů při výrobě polotovarů a hotových jídel

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19653s0_18.pdf (PDF, 403.87 Kb, 168x)