Vedecký časopis - archív

39 2000

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 2000

JANEKOVÁ, K. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M.
Spoľahlivosť kontroly dusičnanov v potravinovom reťazci. II. Posúdenie vhodnosti používaných metód
Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 273-284Súhrn: Spoľahlivosť kontroly dusičnanov v potravinovom reťazci. II. Posúdenie vhodnosti používaných metód

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2000-4-s273-284-janekova.pdf (PDF, 76.27 Kb, 755x)