Vedecký časopis - archív

39 2000

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 2000

K životnému jubileu Doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
K životnému jubileu Doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 1, s. 71-72Súhrn: K životnému jubileu Doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-2000-1-s071-075-jubilanti.pdf (PDF, 70.52 Kb, 286x)