Vedecký časopis - archív

38 1999

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 4 / 1999

Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
Bulletin potravinárskeho výskumu, 38, 1999, č. 4, s. 271-272Súhrn: Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1999-4-s271-272-jubilanti.pdf (PDF, 25.15 Kb, 632x)