Vedecký časopis - archív

38 1999

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1999

Drahovská, H. - Turňa, J. - Boháčová, V. - Piknová, Ľ. - Kuchta, T.
Príprava a použitie vnútorného štandardu pri dôkaze salmonel polymerázovou reťazovou reakciou
Bulletin potravinárskeho výskumu, 38, 1999, č. 2, s. 95-102Súhrn: Príprava a použitie vnútorného štandardu pri dôkaze salmonel polymerázovou reťazovou reakciou

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1999-2-s095-102-drahovska.pdf (PDF, 256.6 Kb, 696x)