Vedecký časopis - archív

36 1997

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1997

Horkuličová, M. - Uherová, R. - Pokorný, J. - Mízner, D.
Voľný folacín v dojčenskej výžive
Bulletin potravinárskeho výskumu, 36, 1997, č. 1, s. 35-40Súhrn: Voľný folacín v dojčenskej výžive

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1997-1-s035-040-horkulicova.pdf (PDF, 43.58 Kb, 678x)