Vedecký časopis - archív

33 1994

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1994

K životnému jubileu Prof. RNDr. Júliusa Šubíka, DrSc.
K životnému jubileu Prof. RNDr. Júliusa Šubíka, DrSc.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 33, 1994, č. 3-4, s. 271-272Súhrn: K životnému jubileu Prof. RNDr. Júliusa Šubíka, DrSc.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1994-34-s271-273-jubilanti.pdf (PDF, 1.3 Mb, 178x)