Vedecký časopis - archív

33 1994

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1994

VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Vzťah obsahu NaCl k aktivite vody v syroch
Bulletin potravinárskeho výskumu, 33, 1994, č. 1-2, s. 69-75Súhrn: Vzťah obsahu NaCl k aktivite vody v syroch

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1994-12-s069-075-valik.pdf (PDF, 2.44 Mb, 180x)