Vedecký časopis - archív

33 1994

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1994

ROSENBERG, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. - SLUGEŇ, D.
Využitie vláknitých húb rodov Aspergillus a Rhizopus pre produkciu potravinársky významných látok
Bulletin potravinárskeho výskumu, 33, 1994, č. 1-2, s. 21-30Súhrn: Využitie vláknitých húb rodov Aspergillus a Rhizopus pre produkciu potravinársky významných látok

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1994-12-s021-030-rosenberg.pdf (PDF, 4.55 Mb, 238x)