Vedecký časopis - archív

31 1992

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2 / 1992

HOZOVÁ, B. - SMIRNOV, V. - STARÚCH, L. - RAPANT, J.
Inhibícia modelových mikroorganizmov údiacim preparátom UTP-1
Bulletin potravinárskeho výskumu, 31, 1992, č. 2, s. 137-143Súhrn: Inhibícia modelových mikroorganizmov údiacim preparátom UTP-1

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1992-2-s137-143-hozova.pdf (PDF, 2.48 Mb, 197x)