Vedecký časopis - archív

31 1992

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1992

PRÍBELA, A. - PAVLOVIČOVÁ, E.
Produkcia hnedých farebných látok enzýmovou hydrolýzou sladového kvetu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 31, 1992, č. 1, s. 43-48Súhrn: Produkcia hnedých farebných látok enzýmovou hydrolýzou sladového kvetu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1992-1-s043-048-pribela.pdf (PDF, 1.87 Mb, 211x)