Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1990

KRKOŠKOVÁ, B. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Spracovanie jatočnej krvi koaguláciou
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 3-4, s. 331-342Súhrn: Spracovanie jatočnej krvi koaguláciou

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-34-s331-342-krkoskova.pdf (PDF, 3.9 Mb, 210x)