Vedecký časopis - archív

29 1990

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1990

TEKEĽ, J. - SCHULTZOVÁ, K. - KOVAČIČOVÁ, J.
Využitie tlakovej vrstvovej chromatografie (OPLC) v analýze rezíduí herbicídov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 29, 1990, č. 1, s. 27-34Súhrn: Využitie tlakovej vrstvovej chromatografie (OPLC) v analýze rezíduí herbicídov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1990-1-s027-034-tekel.pdf (PDF, 2.73 Mb, 184x)