Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1988

VÁVROVÁ, M. - MIKULÍK, A.
Výskyt a optimalizace stanovení reziduí polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách a surovinách živočišného původu
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 3-4, s. 465-471



Súhrn: Výskyt a optimalizace stanovení reziduí polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách a surovinách živočišného původu

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-34-s465-471-vavrova.pdf (PDF, 2.31 Mb, 127x)