Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1988

KAROVIČOVÁ, J. - POLONSKÝ, J. - DRDÁK, M.
Analýza kvasenej kapusty kapilárnou izotachoforézou
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 3-4, s. 403-414Súhrn: Analýza kvasenej kapusty kapilárnou izotachoforézou

Kľúčové slová: