Vedecký časopis - archív

27 1988

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1-2 / 1988

K šesťdesiatinám prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
K šesťdesiatinám prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 27, 1988, č. 1-2, s. 217-218Súhrn: K šesťdesiatinám prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1988-12-s215-221-jubilanti_1.pdf (PDF, 2.2 Mb, 98x)