Vedecký časopis - archív

26 1987

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1987

SCHMIDT, Š. - ČANIGOVÁ, M. - ŠEVCOVÁ, J.
Charakterizácia olejov zo semien vybraných druhov ovocia
Bulletin potravinárskeho výskumu, 26, 1987, č. 3-4, s. 289-297Súhrn: II. Zhodnotenie kvality biokalov z čiastiarní odpadových vôd potravinárskeho priemyslu vzhľadom na obsah aminokyselín a vitamínov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1987-34-s289-297-schmidt.pdf (PDF, 3.62 Mb, 199x)