Vedecký časopis - archív

26 1987

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3-4 / 1987

ŠKÁRKA, B. - UJHELYIOVÁ, L.
Optimalizácia niektorých paramentrov citrónovej fermentácie kvasinkou Candida lipolytica 106 na n-alkánoch
Bulletin potravinárskeho výskumu, 26, 1987, č. 3-4, s. 213-216Súhrn: Optimalizácia niektorých paramentrov citrónovej fermentácie kvasinkou Candida lipolytica 106 na n-alkánoch

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1987-34-s213-216-skarka.pdf (PDF, 1.35 Mb, 116x)