Vedecký časopis - archív

24 1985

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2-3 / 1985

PRÍBELA, A. - KARKALÍKOVÁ, M. - DANIŠOVÁ, C.
Objektívne hodnotenie zákalu ovocných štiav
Bulletin potravinárskeho výskumu, 24, 1985, č. 2-3, s. 69-79Súhrn: Objektívne hodnotenie zákalu ovocných štiav

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1985-23-s069-079-pribela.pdf (PDF, 4.22 Mb, 123x)